Hibe Proje Danışmanlığı


 

Bakanlıklar tarafından uygulanan proje bazlı Avrupa Birliği ve ulusal kaynaklardan fonlanan destek programlarına yönelik olarak kurum ve işletmelerin;

  • Projelerinin program hedeflerine uygun şekilde kurgulanması,
  • Proje dosyalarının hazırlanması,
  • Başvurularının tam ve eksiksiz olarak yapılması,
  • Sözleşme süreçlerinin yönetilmesi,
  • Faaliyetlerin ve satın almaların uygulama rehberlerine uygun şekilde gerçekleştirilmesi,
  • Ödeme taleplerinin hazırlanması,
  • Ara ve nihai raporların hazırlanması,
  • Gerekli durumlarda bildirim mektubu ve zeyilnamelerin hazırlanması, süreçlerinde destek sunarak projenin başarılı bir şekilde tamamlanması sağlanır.

Hakkımızda Daha Fazlası İçin

444 30 80