444 30 80

Form Danışmanlık

Kurumsal

Form Danışmanlık

Amacımız

Ülkemizde Devlet Yardımlarının bilinçli kullanılmasının yerleşmesine katkı sağlamak, Ulusal ve Uluslararası kabul görülmüş mevzuatlar, kurallar ve standartlar çerçevesinde ülkemiz ekonomisine bilgi üreterek ve bu bilgiyi Yerel firmalar tarafından kullanılmasını, katma değer sağlayacak şekle dönüştürerek hizmetinize sunmaktır. Teşvik mevzuatının reel ekonomiye uygulanabilir hale getirilerek yatırımcılarımızın teşvik imkanlarına azaltılmış bürokrasiyle pratik kestirme ve en kısa zamanda yatırımcılarımızın faydalanacağı şekilde düzenlenmesine katkıda bulunmaktır.

Hizmet verdiğimiz yatırımcı ve ihracatçı sanayicilerimize ihtiyaçlarını ve Devlet Kuruluşlarının istediği şart ve koşulları yerine getirmelerini, Uluslararası standartlarda maksimum hizmet kalitesi ile tam zamanında karşılayarak, Devlet Yardımlarından azami istifade etmelerini ve piyasa rekabet koşullarına uyum sağlamalarını, aynı zamanda ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunmalarını hep beraber gelecegi inşa etmeyi amaç edinmiştir.