KOSGEB


 

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Dairesi Başkanlığı ya da bilinen adıyla KOSGEB, KOBİ ölçeğindeki işletmelere yönelik destek programlarını yöneten bir kuruluş olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

Güncellenen KOBİ tanımı ile desteklerden yararlanabilecek firma kapsamı genişletilmiştir. Daha önce yıllık net satış ya da mali bilanço büyüklüğü için üst sınır 125 milyon TL iken yeni dönemde 250 milyon TL’ye çıkarılmıştır. KOBİ tanımında yapılan bu düzenlemenin destek üst limitleri konusunda da yapılarak destek tutarlarının daha anlamlı miktarlara gelmesi beklenmektedir.

KOSGEB destekleri 3 kısımda incelenebilir:

İlk olarak yeni kurulacak işletmelere verilecek desteklerle ilgili girişimcilik destekleri işletmenin faaliyet alanına göre değişmektedir.

  • Ağırlıklı olarak perakende satış ve hizmet sektörü ile ilgili sektörlere yönelik kurulacak işletmeler için destek sağlanan “Geleneksel Girişimci Destek Programı” kapsamında istihdam edilen personel sayısına göre artan rakamlarda 65.000 TL’ye kadar destek sağlanmaktadır.
  • İmalat sektöründe kurulacak yeni işletmeler için kurgulanan “İleri Girişimci Destek Programı” ile faaliyet alanının teknoloji düzeyine göre değişen rakamlarda destek sağlanmaktadır. Bu destek programında düşük ve orta-düşük teknoloji düzeyinde faaliyetler için 100.000 TL’si makine-ekipman olmak üzere 175.000 TL; orta-yüksek teknoloji düzeyi için 200.000 TL’si makine ekipman olmak üzere 275.000 TL; yüksek teknoloji düzeyindeki faaliyetler için 300.000 TL’si makine ekipman olmak 375.000 TL’ye kadar destek imkanı bulunmaktadır. Bu destekler az sayıda makine ile üretime başlayabilecek ölçekteki yatırımlar için faydalı bir başlangıç sermayesi olabilirken ölçek büyüdükçe destek oranı ve faydası azalmaktadır.

İkinci olarak mevcut işletmelerin rekabet gücünü arttırmaya ve uluslararası pazarlara açılmasını desteklemeye yönelik programları gruplandırabiliriz.

  • İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında firmaların rekabet güçlerinin, kurumsallaşma – markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasını temin etmek amaçlanmaktadır. Bu program kapsamında nitelikli eleman desteği, fuar desteği, marka tescil desteği, belgelendirme ve test giderleri gibi farklı başlıklardaki harcamalar için destek sağlanmaktadır. Bu destek programının üst limiti 300.000 TL, destek oranı ise % 60’tır.
  • KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı ile çağrı kapsamında belirlenen konular ile ilgili büyüme ve kapasite artırımı yatırımları desteklenmektedir. 1 milyon TL destek sağlanan programda desteğin % 30’u hibe % 70’i geri ödemeli olarak ödenir. 2 yıldır KOBİ’lerin dijitalleşmesine yönelik yatırımları desteklemek amacıyla uygulanan program Nisan ve Mayıs aylarında başvuruya açılmaktadır.
  • Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile KOBİ’lerin uluslararası pazarlara açılmalarına yönelik faaliyetleri desteklenmektedir. Program kapsamında 300.000 TL destek sağlanmaktadır. Destek oranı %100 olup % 70 hibe %30 geri ödemeli olarak destek ödemeleri yapılmaktadır. İhracata yönelik yapılacak personel giderleri, teçhizat, donanım ve yazılım alımı ile hizmet alımı giderleri desteklenmektedir.

 

 

Üçüncü olarak Ar-Ge ve teknolojik üretime yönelik destekler gruplandırılmaktadır.

Destek oranı %75 olan programda 450.000 TL hibe,

300.000 TL geri ödemesiz destek sağlanmaktadır.

 

  • KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesi ile orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamayı hedefleyen program ile bu alanlarda yapılacak projeler için 6 milyon TL’ye kadar destek sunulmaktadır.

 

  • Stratejik Ürün Destek Programı ile Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik küçük ve orta büyüklükteki işletmelere ait yatırım projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Destek oranı % 60 olan program ile makine, yazılım, personel ve hizmet alımı giderleri için 6 milyon TL’ye kadar destek sağlanmaktadır. Desteğin % 30’u hibe, % 70’i geri ödemeli olarak uygulanmaktadır.

Özellikle seri üretime yönelik destek programları ve benzerlerinin uygulamasının yaygınlaşması hem ülkemizin ekonomik kalkınmasına hem de KOBİ’lerin rekabet güçlerinin arttırılmasına katkı sağlayacak potansiyele sahiptir.

 

  • KOSGEB programları ve diğer devlet destekleri ile ilgili uygulama detaylarına ve mevzuatlara hakimiyet desteklerden azami düzeyde istifade etmek için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Form Danışmanlık olarak 40 yıllık deneyimimiz ile işletmelerin ihtiyaç duydukları alanda kullanabilecekleri bütün destekler için rehberlik yapıyor, başvuru aşamasından tamamlanma aşamasına kadar tüm süreçleri uzman ekibimizle yönetiyoruz. İşletmenizin hangi teşviklerden yararlanabileceği, şartları, uygulama süreçleri ile ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KOSGEB Programlarına ilişkin destek limitlerinin arttırılmasıyla ilgili beklenti giderek yükselirken 06.10.2022 tarihinde KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin desteklenmesi amacıyla uygulamakta olduğu Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında sağlanan desteklerle ilgili limitler arttırıldı. Destek tutarları güncellenerek 1.100.000 TL’ye çıkarıldı.

Hakkımızda Daha Fazlası İçin

444 30 80