444 30 80

Form Danışmanlık

Teşvik ve Hibeler

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ

Dahilde işleme rejimi ile ihracatçı firmalar hammaddeleri gümrük vergisi ödemeksiniz ithal etmeleri ve onları işleyerek yurtdışına satmaları prensibine dayanmaktadır. 

  1. Proje hazırlanarak ithal edilecek ürünlerin belirlenmesi kullanım oranlarının saptanması ve ihraç edilecek ürün fiyatının belirlenmesi
  2. Dahilde işleme izin belgesi için Bakanlığa müracaat edilmesi
  3. İthalat işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  4. Üretim aşaması
  5. İhracat
  6. Doyanın kapatılması