444 30 80

Form Danışmanlık

Teşvik ve Hibeler

Kapsamı

1. TEŞVİK NEDİR?

 

Belirli ekonomik faaliyetlerin ve bölgelerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla, kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen maddi ve/veya gayri maddi destek, yardım ve özendirmeler olarak tanımlamaktadır.

Teşvikler özel ve seçici olmak zorundadır. Yatırımcıların karını artıracak türden olanlarla, maliyetlerini ve risklerini azaltacak türden de olabilir.

 

2.TEŞVİĞİN AMACI

 

-Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek,

-Üretim ve istihdamı artırmak,

-Uluslararası rekabet gücünü ve doğrudan yatırımları artırmak,

-Araştırma - geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek,

-Cari açığın azaltılması,

-Az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin genişletilmesi,

-Teknoloji dönüşümü sağlayacak yatırımların desteklenmesi,

-Kümelenme faaliyetlerinin teşvik edilmesi.

 

 

3.TEŞVİK BÖLGELERİ HARİTALARI

 

 

 

 

 

 

 

4.TEŞVİK BÖLGE İLLERİ

1.BÖLGE

2. BÖLGE

3. BÖLGE

4. BÖLGE

5. BÖLGE

6. BÖLGE

ANKARA

AYDIN

ADANA

AKSARAY

AFYONKARAHİSAR

AĞRI

ANTALYA

BALIKESİR

BİLECİK

AMASYA

BAYBURT

ADIYAMAN

BURSA

BOLU

BURDUR

ARTVİN

ÇANKIRI

ARDAHAN

ESKİŞEHİR

ÇANAKKALE

DÜZCE

BARTIN

ERZURUM

BATMAN

İSTANBUL

DENİZLİ

GAZİANTEP

ÇORUM

GİRESUN

BİNGÖL

İZMİR

EDİRNE

KARAMAN

ELAZIĞ

GÜMÜŞHANE

BİTLİS

KOCAELİ

ISPARTA

KIRIKKALE

ERZİNCAN

K.MARAŞ

DİYARBAKIR

MUĞLA

KARABÜK

KÜTAHYA

HATAY

KİLİS

HAKKARİ

TEKİRDAĞ

KAYSERİ

MERSİN

KASTAMONU

NİĞDE

IĞDIR

 

KIRKLARELİ

SAMSUN

KIRŞEHİR

ORDU

KARS

 

KONYA

TRABZON

KÜTAHYA

OSMANİYE

MARDİN

 

MANİSA

RİZE

MALATYA

SİNOP

MUŞ

 

SAKARYA

UŞAK

NEVŞEHİR

TOKAT

SİİRT

 

YALOVA

ZONGULDAK

SİVAS

TUNCELİ

ŞANLIURFA

       

YOZGAT

ŞIRNAK

         

VAN

 

 

 

 

 

BOZCAADA ve GÖKÇEADA

 

 

 

5.TEŞVİK SİSTEMİ

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

 

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

- KDV İSTİSNASI

- GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

 

- KDV İSTİSNASI

- GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

- VERGİ İNDİRİMİ

- SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

- YATIRIM YERİ TAHSİSİ

- FAİZ DESTEĞİ

 

- KDV İSTİSNASI

- GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

- VERGİ İNDİRİMİ

- SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

- YATIRIM YERİ TAHSİSİ

- FAİZ DESTEĞİ

 

- KDV İSTİSNASI

- GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

- VERGİ İNDİRİMİ

- SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

- YATIRIM YERİ TAHSİSİ

- FAİZ DESTEĞİ

- KDV İADESİ

 

 

6. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEK UNSURLARI

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Faiz Desteği
 • Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (6. Bölge)
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölge)
 • KDV İadesi (Stratejik Yatırımlar)

 

 

7.BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMA TABLOSU

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMASI

DESTEK UNSURLARI

BÖLGELER

I

II

III

IV

V

VI

KDV İstisnası

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Vergi İndirimi    Yatırıma Katkı Oranı (%)

OSB Dışı

15+15*

20+15*

25+15*

30+15*

40+15*

50+15*

OSB İçi

20+15*

25+15*

30+15*

40+15*

50+15*

55+15*

Sigorta Primi    İşveren His. Desteği (Destek Süresi)

OSB Dışı

2 Yıl

3 Yıl

5 Yıl

6 Yıl

7 Yıl

10 Yıl

OSB İçi

3 Yıl

5 Yıl

6 Yıl

7 Yıl

10 Yıl

12 Yıl

Yatırım Yeri Tahsisi

Faiz Desteği

(Y.K.O %20) Azami Tutar

YOK

YOK

-

-

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.800.000

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

 

YOK

 

10 Yıl

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği (Destek Süresi)

 

* %+15’ ler imalat sanayi yatırımlarında uygulanmaktadır.

 

8. FİRMANIN TÜM GELİRLERİNDEN VERGİ MUAFİYETİ UYGULAMASI

 

05 EKİM 2016 TARİHLİ RESMİ GAZETE

 • SAYI : 29848
 • KARAR SAYISI : 2016/9139

 

2016/9139 sayılı  BKK ile hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının %80 (imalat yatırımlarında %100 olarak uygulanmaktadır.) geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanacağı kararlaştırılmıştır.

Asgari yatırıma başlama şartı da yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

9.ASGARİ YATIRIM TUTARLARI

Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı;

 •  I. ve II. Bölgelerde 1 Milyon TL
 •  III., IV., V. ve VI. Bölgelerde 500 Bin TL’dir.
 • Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı yatırım konusuna göre farklılık göstermekle birlikte, asgari 50 Milyon TL olarak belirlenmiştir.
 • Stratejik Yatırımlar için belirlenen asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir.
 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları için ise asgari 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

 

10.ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR

10.1. 4. BÖLGE ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİ YATIRIM KONULARI

 • Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (ilaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç),
 • B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı,
 • Elektrik Motoru, Jeneratör ve Transformatörlerin İmalatı,
 • Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları İmalatı,
 • Starter Pistonlu Motorlar İçin Kurşun Asitli Akümülatörler,
 • Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir ve Diğer Elektrik Akümülatörleri,
 • B.Y.S. Elektrikli Teçhizat İmalatı,
 • Motorlu Kara Taşıtları İmalatı,
 • Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı,
 • Motosiklet İmalatı,
 • Sakat Taşıyıcıları İmalatı.

 

10.2. 5. BÖLGE DESTEKLERİNDEN YARARLANAN YATIRIM KONULARI

-Denizyolu veya havayolu ile yük veya yolcu taşımacılığı yatırımları,

-Demiryolu yatırımları,

-Test merkezleri, rüzgar tüneli (otomotiv, uzay veya savunma sanayi) yatırımları,

-Turizm konaklama yatırımları,

-Asgari 50 bin m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları,

-Savunma alanındaki yatırımlar,

-Maden istihraç yatırımları,

-Eğitim yatırımları(Kreş, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite)

B.S.T.B. TÜBİTAK, KOSGEB ve AR-GE çıktıları üretim yatırımları,

-Motor aksamları, otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar,

-Madenlerin girdi olarak kullandığı elektrik üretimi yatırımları,

-Enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar,

-Geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar,

-Asgari 50 milyon TL (LNG) ve doğal gaz depolama yatırımları,

-Karbon elyaf üretimine yönelik yatırımlar,

-(OECD) Teknoloji yoğunluk tanımına göre ileri teknoloji sanayi yatırımları,

-Geçerli arama ruhsatına sahip maden arama yatırımları,

-Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi kanat imalatı yatırımları,

-Direk soğutmalı slab döküm, alüminyum yassı mamul üretimi entegre yatırımları,

-Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera yatırımları (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden),

-Asgari 5.000 büyükbaş süt yönlü, 10.000 büyükbaş et yönlü entegre hayvancılık yatırımları,

-Wellness yatırımları,

-Asgari 500 milyon TL tutarındaki orta yüksek yatırımları (EK-6),

-Test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları,

-Nükleer enerji santrali yatırımları,

-Lisanslı Depoculuk yatırımları.

 

 

11.ÖNCELİKLİ YATIRIMLARA ÖRNEK

11.1. 5. BÖLGE DESTEKLERİNDEN YARARLANAN YATIRIM KONULARI

Şimdi bir örnekle bu Teşviklerden Yatırımcı nasıl faydalanır? Ne kadar FAYDA TEMİN  eder, görelim!

5.000.000 TL tutarında bir yatırım yaptığımızı düşünelim. Bunun 2.500.000 TL si, inşaat,  2.500.000 TL si de Makine teçhizat olduğunu varsayalım. Buna göre bu yatırımı 5 bölge yatırım desteklerine göre  değerlendirelim.

 

VERGİ İNDİRİMİ KATKISI :

5.000.000 TL * % 40 = 2.000.000 TL (yatırıma katkı oranı  % 40 azami oran olarak uygulandığından)(imalat sanayinde %+15 ilave katkı)  NET KATKI SAĞLAR. Yıllık ödenmesi gereken verginin % 100’ü ( imalat yatırımlarında ) muaf olur. Bu % 100’lük ödenmeyen kısım 2.000.000 TL’ye ulaşıncaya kadar yılla sınırlama olmadan uygulanır.

 

SGK PRİM DESTEĞİ ;

Bu ölçütlerdeki bir yatırımda ortalama 50 personel istihdam edilir. Personel başı devlet katkısı 600 TL’ dir.  Buna göre ; 

55 KİŞİ * 600 (ortalama) TL/Kişi * 12 Ay/Yıl * 7  Yıl =     Toplam 2.772 .000 TL’dir.  Bu kalemde  (üst sınır %35) 1.750.000 TL devletin katkısı olur.

 

FAİZ DESTEĞİ:

Proje bedelinin % 70’ ine kadar kredi kullanılabilir. Bu da 3.500.000 TL tutar kredi maliyetinin % 5’ i devlet tarafından karşılanır.  Bankalardan ve faizsiz kurumlardan destek açısından bir fark yoktur. Buna göre:

 

3.500.000 * % 5 * 5 yıl =  875.000 TL bu kalem de devlet katkısı sağlanmış olur. (maksimum 1.400.000 TL)

 

KDV ve Diğer Destekler:

2.500.000 TL makine teçhizat üzerinden uygulanır. % 18 KDV tüm makine teçhizat için  bir katkı sağlanır. ayrıca  gümrük fon vs., ithal makine teçhizat için de %2’lik bir katkı söz konusu olur.  Yani makine teçhizat tutarı üzerinden 2.500.000 TL * %20  = 500.000 TL de bu kalemde katkı sağlanmış olur. Aynı zamanda makine teçhizat ithalinde ise KDV ve fondan muaftır.

 

ARSA TAHSİSİ DESTEĞİ;

Kalem olarak reel ölçülemediği için getirisini sıfır olarak kabul ediyoruz.

 

BU VERİLERE GÖRE DEVLETİN 5. BÖLGEDEKİ YATIRIMA KATKISI AŞAĞIDAKİ GİBİ OLACAKTIR;

 

İmalat Dışı                     İmalat

 1. VERGİ İNDİRİMİ KATKISI                     :           2.000.000 TL               2.750.000 TL
 2. SGK PRİM PAYI KATKISI                      :           1.750.000 TL                1.750.000 TL
 3. FAİZ DESTEĞİ KATKISI                        :              875.000 TL                    875.000 TL
 4. KDV.GM. VRHİ. KATKISI                      :              500.000 TL                    500.000 TL
 5. KDV İADESİ                                             :                                                     450.000 TL

İmalat sanayi yatırımlarında inşaat KDV’si

YMM raporu ile geri alınabilecektir.

 

                                                TOPLAM:                           5.125.000 TL                 6.325.000 TL 

 

 

12.KAPSAM DIŞI HARCAMALAR

-Önceden gerçekleştirilmiş harcamalar,

-Hammadde, aramalı, işletme malzemesi,

-2. el yerli makine-teçhizat,

-Taşıtlar(uçak ve helikopter dahil),

-Porselen-Seramik-Camdan mamul mutfak eşyası,

-Sektörel özellikler dikkate alınarak proje bazında belirlenecek harcamalar,

-İnşaat malzemeleri (makine teçhizat listelerinde).

 

13.GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

 • Varsa Kapasite Raporu fotokopisi(oda tasdikli),
 • İmza Sirküleri (noter tasdikli),
 • Üretim Akış Şeması(*),
 • SGK Borcu Yoktur Yazısı,(aslı)
 • E-Tuys Yetkilendirme Belgeleri,
 • Ticaret Sicil Gazetesi,
 • Faaliyet Belgesi,
 • Tapu Fotokopisi veya 5 yıllık kira kontratı veya Yer Tahsisi talebi
 • Vergi Levhası,
 • ÇED Yazısı (Çevre ve Orman İl Müdürlüğünden alınacak),
 • NOT: Projenin özelliğine göre; yukarıdaki belge ve bilgilerden başka belge istenebilir veya yukarıdakilerden istenmeyenler olabilir,
 • (*) Müşavirliğimiz tarafından hazırlanacaktır.