444 30 80

Form Danışmanlık

Teşvik ve Hibeler

KOSGEB DIŞ TİCARET DESTEKLERİ
  • YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

Proje Süresi: En az 8 ay, en fazla 24 ay

Destek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı*: % 70 Geri Ödemesiz

                                      % 30 Geri Ödemeli 

* Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez yararlanabilir.

Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.

İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.

İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir.

İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. (Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.)

Proje başvurusu en az 2 farklı gider grubundan oluşmalıdır.

Gider Grubu

Gider Adı

Gidere Ait Destek Üst Limiti (TL)

Personel Giderleri

Personel Giderleri

90.000

Teçhizat- Donanım Giderleri

Donanım Giderleri

50.000

Yazılım

Yazılım Giderleri

50.000

Hizmet Alımı

Tanıtım Giderleri

100.000

Hizmet Alımı

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri

150.000

Hizmet Alımı

Test / Analiz ve Belgelendirme Giderleri

100.000

Hizmet Alımı

Diğer Hizmet Alım Giderleri

100.000