Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında “Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi” Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.