Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP): Başvuru Süresi Uzatıldı!


 

2023-2024 dönemi için başvuru tarihi, 29 Mart 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

KKYDP, gerçek ve tüzel kişilerin kırsal alanda ekonomik faaliyetlere yönelik projelerini teşvik etmek ve desteklemek amacıyla oluşturulan önemli bir kalkınma programıdır. Bu programla, tarım ve hayvancılık faaliyetleri başta olmak üzere çeşitli sektörlerde yatırım yapmak isteyenlerin önlerindeki engellerin azaltılması ve kırsal alandaki yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir.

KKYDP: Destek Alanları ve Başvuru Koşulları

KKYDP kapsamında sunulan destekler çeşitli alanlarda projeleri içermektedir. Ekonomik yatırımların yanı sıra kırsal ekonomik altyapıyı güçlendirmeyi amaçlayan projeler de desteklenmektedir. Ancak, başvuru yapacak gerçek veya tüzel kişilerin belirli koşulları sağlamaları gerekmektedir. Bunlar arasında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği kayıt sistemlerine kayıtlı olma şartı önemli bir yer tutmaktadır.

Neden KKYDP'yi Tercih Etmelisiniz?

Ekonomik Teşvikler:
KKYDP, yatırımcılara ekonomik projelerine finansal destek sağlayarak yatırım yapma cesaretini artırır.

Kırsal Kalkınma:
Program, kırsal alanlarda yaşayanların gelir seviyesini yükseltmeyi, istihdamı artırmayı ve yerel ekonomiyi güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Sektörel Çeşitlilik:
Tarım, hayvancılık, su ürünleri gibi farklı sektörlere yönelik yatırımları teşvik ederek Sektörel çeşitliliği destekler.

Daha Fazla Bilgi ve Başvuru İçin:
KKYDP'ye başvuru yapmak veya detaylı bilgi almak isteyenler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden veya ilgili kurumlardan gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, Form Danışmanlığın uzmanlarıyla iletişime geçerek profesyonel destek alabilirsiniz ve başvuru sürecinde adım adım size rehberlik edebiliriz.