444 30 80

Form Danışmanlık

Yatırımlar

Form Danışmanlık
3. BÖLGE TEŞVİKLERİ

BÖLGESEL YATIRIMLARA SAĞLANAN DESTEKLER UNSURLARI

BÖLGELER

Destek Unsurları

3.Bölge

KDV İstisnası

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

 Vergi İndirimi   

Vergi İndirim Oranı

%60

Yatırıma Katkı Oranı

%25

Sigorta Primi İşveren
Hissesi Desteği 

Uygulama Süresi

5 Yıl

Destek Tutarının Azami Miktarı
(Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)

%20

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

Faiz Desteği

İç Kredi

3 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

1Puan

Azami Destek Tutarı (Bin TL)

1.000.000 TL

Sigorta Primi Desteği

YOK

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YOK

İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti

VAR

Emlak Vergisi Muafiyeti

VAR

Damga Vergisi Muafiyeti

VAR