Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleri Danışmanlığı


 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından IPARD programı kapsamında ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından KKYDP kapsamında sağlanan desteklerden faydalanmak isteyen yatırımcılara yatırım projesi hazırlık ve uygulama danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

1- Yatırım projesi hazırlık ve uygulama süreçlerine ilişkin yatırımcının bilgilendirilmesi,

2- Yatırıma ilişkin proje başvuru formunun hazırlanması,

3- Yatırıma ilişkin iş/işletme planının hazırlanması,

4-  Yatırıma ilişkin teknik projenin hazırlanması,

5-  Yatırım kapsamında yer alan bütçe kalemlerine ilişkin teknik şartnamelerin hazırlanması

6-  Yatırım projesine ilişkin satın alma süreçlerinin tamamlanması konusunda yatırımcıya teknik destek sağlanması,

7-  Yatırım için gereken mimari, statik, sıhhi, elektrik projeleri ve makine yerleşim planının hazırlanması konusunda yatırımcıya teknik destek sağlanması,

8-  Proje başvurusu için hazırlanacak resmi belgeler ve diğer evraklar konusunda yatırımcının bilgilendirilmesi,

9-   Yatırım projelerinin online başvurularının yapılması,

10- Proje başvuru paketlerinin hazırlanması ve ilgili kuruma sunulması için yatırımcıya teslim edilmesi

11-  Yatırım projesi sözleşmesi hazırlık süreci konusunda yatırımcının bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi,

12- Yatırım proje uygulama süreçlerinin takip edilmesi,

13- Yatırım projeleri uygulama dönemindeki sözleşme değişikliklerine ilişkin gerekli hazırlıkların yapılması,

14-  Yatırım projesinin uygulanmasına ilişkin raporlamaların yapılması,

15-  Yatırım projesine ait ödeme talep paketlerinin hazırlanması ve ilgili kuruma sunulması için yatırımcıya teslim edilmesi


Hakkımızda Daha Fazlası İçin

444 30 80