Yatırım Teşvik Danışmanlığı

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alacağı teşviklerde maksimum fayda sağlanması,

2- Yatırım Teşvik Belgesi alımı ve fizibilite,

3- Liste değişiklikleri, Tüm vize ve uzatma işlemleri,

4- Tamamlama vizesinin yapılmasını,

5- Yatırım Teşvik Danışmanlığı hizmetinin verilmesini, uygulama olarak takip iş ve işlemlerini, realize etmek.

6- Süresi içerisinde Yatırım Teşvik Belgesi kapatılması,

ÖRNEK TEŞVİK HESAPLAMASI-01