Form Danışmanlık Blog

YEŞİL SANAYİ DESTEK PROGRAMI: KOBİ'ler İçin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi

Sürdürülebilirlik, günümüzde iş dünyasının anahtar kavramlarından biri haline gelmiştir. Türkiye'nin de bu küresel trende uyum sağlayarak sürdürülebilir bir ekonomiye geçişi hızlandırmak için adımlar atmaktadır. Bu çerçevede, YEŞİL SANAYİ DESTEK PROGRAMI gibi girişimler KOBİ'lerin yeşil dönüşüm projelerini desteklemekte ve ulusal ekonomiye