IPARD III Programı 2024 Yılı Çağrı Takvimi Yayımlandı


 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

2021-2027 IPARD Programı (IPARD III Dönemi)

2024 YILI ÇAĞRI TAKVİMİ

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı  Destekleme  Kurumu  2024 yılı içinde aşağıda belirtilen çağrı takvimine uygun olarak proje başvuruları kabul edecektir.

 

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği veTürkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur.

 

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Çıkılacak çağrı ilanları kapsamında,  IPARD III Programı’nın uygulanacağı 81ilimizden proje başvurusu yapılabilecektir.

 

DESTEKLENECEK TEDBİRLER

2024 yılı içinde çıkılacak çağrılar kapsamında;

  • M1-Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
  • M3-Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar
  • M7-Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

tedbirlerinden inşaat, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir.

  • Kurumumuza sunulan proje başvurularının inceleme süreçlerine ivedilikle başlanacak olmakla birlikte; desteklenecek projelerin duyurulması ve hibe sözleşmelerinini mzalanması;

Programın 81 ilde uygulanmasına yönelik program değişikliğinin, Avrupa Komisyonu tarafından resmi olarak onaylamasının,

Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı 2021-2027 Dönemine (IPARDIII) yönelik Finansman Anlaşması’nın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından gerçekleştirilecektir.

Söz konusu hususlardaki gelişmelere ilişkin TKDK tarafından kamu oyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Alınan başvuruların toplam destek tutarının Çağrı için ayrılan bütçeyi aşması durumunda, IPARD Programı’nda ilgili tedbir için belirtilen sıralama kriterlerine göre başvurular sıralanacak ve 

bütçenin yeterli olduğu sayıda başvuru incelenecektir.

Bu duyuru çağrı takvimi hakkında bilgilendirme amaçlı olup, her bir tedbir için yayımlanacak Çağrı İlanları esas olacaktır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bu duyurudaki tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
2021-2027 IPARD Programı (IPARD III Dönemi)
2024 YILI ÇAĞRI TAKV
 IPARD III M1 Tedbiri Hakkında
 
Sayın Yatırımcılarımız, 
 
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun IPARD III Programı kapsamında gerçekleştireceği çağrı takvimini sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz.
 
Form Danışmanlık olarak, IPARD III Programı kapsamında gerçekleştirilecek olan M1 Tedbiri hakkında size bilgi sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.

M1 Tedbiri, tarım sektöründeki işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yapacakları yatırımları desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu tedbir, tarımsal işletmelerin modernizasyonunu ve rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir.

Başvuru yapabileceğiniz illerimiz arasında yer alan 81 ilde, M1 Tedbiri kapsamında tarım işletmelerine yönelik destek verilecektir. Başvurular, belirlenen tarihler arasında kabul edilecek olup, bütçe dahilinde uygun bulunan projelere destek sağlanacaktır.

2024 yılında gerçekleştirilecek çağrılar şu tarihler arasında yapılacaktır:

  • M1 Tedbiri: Temmuz 2024 - Ağustos 2024, Destek Bütçesi: 90.000.000 Avro

Başvuruların toplam destek tutarının belirtilen bütçeyi aşması durumunda, ilgili tedbir için belirlenen sıralama kriterlerine göre başvurular sıralanacak ve bütçenin yeterli olduğu sayıda başvuru incelenecektir.

Duyurulan çağrılarla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için bizi arayın.  Ayrıca, her bir tedbir için yayımlanacak Çağrı İlanları da takip etmeyi unutmayın.
 
Form Danışmanlık olarak, tarım sektöründeki işletmelerin kalkınması ve sürdürülebilir büyüme için yanınızdayız.
 
Siz değerli yatırımcılarımızı  bu desteklerden faydalanmaya davet ediyoruz.