444 30 80

Form Danışmanlık

Sertifikalar

DANIŞMAN

Prof.Dr. Murat Kasımoğlu

Prof. Dr. Murat Kasımoğlu, 100'ün üzerinde yatırım, küresel işbirliği, şirket satın alması ve birleşme projelerinde görev almıştır. 
 
New York, Hong Kong, Singapur, Dubai, Frankfurt, Londra ve Kuala Lumpur merkezli akademik, idari ve yatırım çevreleri ile ortak projeler yürütmüştür.
 
Eğitim, enerji, sağlık, teknoloji, mühendislik ve altyapı alanlarında birçok projenin idari süreçlerinin uçtan uca yürütülmesinde görev alan Kasımoğlu, bu süreçlerdeki çalışma ilkelerinin belirlenmesi, yapısal-yönetimsel incelemelerinin yürütülmesi ve başarılı bir şekilde sonlandırılmasında görevler üstlenmiştir.
 
Özellikle büyüyen ve hızlı bir şekilde gelişme gösteren şirketlerin süreçlerini yakından takip eden Kasımoğlu, üniversiteler, odalar, finans kuruluşları ve SKT’lar ile yakın işbirliği içerisinde çalışma mimarileri geliştirmekte ve bunların aksiyona dönüştürülmesini sağlayarak üniversite-iş dünyası ilişkilerinde etkin, verimli ve sürdürülebilir süreçleri yönlendirmiştir. 
 
Murat Kasımoğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesinde öğretim üyesi olarak Şirketlerin Stratejik Yönetimi üzerinde dersler vermekte ve araştırma projeleri yürütmektedir.
 
İstanbul Küresel Finans Merkezi Altyapı projesinde koordinatör olarak görev alan Profesör Kasımoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde doktorasını 1998 yılında tamamlamış ve 2009 yılında da Profesör olmuştur.
 
Amerika, Hong Kong, Singapur, Malezya, Almanya, İngiltere, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya gibi ülkelerdeki üniversiteler ve iş dünyası ile işbirliği anlaşmaları ve ortak projeler geliştiren Kasımoğlu, teori ve pratiği küresel ölçekte birleştiren çalışmaların gelişmesine katkı sağlamaya devam etmektedir.

Sertifikalar