444 30 80

Form Danışmanlık

Sertifikalar

DANIŞMAN

Prof.Dr. İzzet GÜMÜŞ

           1985 Yılında Gazi Üniversite İdari İktisadi Bilimler Fakültesinden mezun olan GÜMÜŞ 1986 Yılında Gazi üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1988 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamlayarak, sırası ile 1991 yılında Dünya Bankası-YÖK II Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında yaklaşık bir yıl süre ile ingilterede doktora çalışmalarında bulunmuştur.

         Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalında 1993 yılında doçent ve 1998 yılında ise Türkiye’nin en genç ünvanlı  Profesörü olmuştur. Ankara YMM Odasından da Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi sahibi olan hocamızın Pazarlama Yönetimi, üretim yönetimi, genel işletme, Uluslararası işletmecilik hizmet pazarlama alanlarında birçok kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Halen Gelişim Üniversitesinde İktisadi  İdari ve Sosyal Bilimler Üniversitesinde Dekanlık görevini yürütmektedir.

Sertifikalar