444 30 80

Form Danışmanlık

Sertifikalar

Firma Ortağı - Yatırım ve İhracat Teşvik Danışmanı

M. Sait HASIRCI

1962 Şanlıurfa`da doğdu. Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi’ni 1982 yılında bitirdi. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonomi Bölümü’nden 1986 yılında mezun olarak yine 1986’da Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Belgesi sahibi oldu. 2000’de İstanbul Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Yönetimi Master programını tamamladı. 2015 Sakarya Üniversitesi Proje Yazımı ve Yönetimi Master Programını bitirdi. Sırası ile, 1997-1998 yılları arasında özel bir sağlık kuruluşunun yönetim ve organizasyon biriminin Genel Müdürlüğünü , 2000-2005 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Sağlık A.Ş.’ de İşletmeler Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı, 2005-2008 yılları arasında TMSF yönetiminde Demirel Grubu Mali ve İdari İşler Koordinatörlüğü’nde bulundu. İnsan Kaynakları Yönetici Programı, Yatırım Proje Danışmanlığı, KOBİ‘leri Geliştirme Programları, KOSGEB, İPARD, Kalkınma Ajansları,Yeniden Yapılanma ve Kurumsallaşma, İthalat ve İhracat Eğitimleri, Pazarlama ve Satış Eğitimleri, İSO ve kalite belgeleri çalışmaları, Finans ve Mali Danışmanlık Kamu ihale yasası ile ilgili eğitimler gibi bir çok eğitim çalışmaları oldu. 2017 Yılında TKDK-TSE tarafından verilen IPARD PROJE DANIŞMANI ÜNVAN belgesi almaya hak kazandı. Danışmanlık yaptığı firmalara yol ve yöntem konusunda rehberlik ve müşavirlikte bulundu.