444 30 80

Form Danışmanlık

Yatırımlar

3. BÖLGE TEŞVİKLERİ

BÖLGESEL YATIRIMLARA SAĞLANAN DESTEKLER UNSURLARI

BÖLGELER

Destek Unsurları

3.Bölge

KDV İstisnası

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

 Vergi İndirimi   

Vergi İndirim Oranı

%60

Yatırıma Katkı Oranı

%25

Sigorta Primi İşveren
Hissesi Desteği 

Uygulama Süresi

5 Yıl

Destek Tutarının Azami Miktarı
(Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)

%20

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

Faiz Desteği

İç Kredi

3 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

1Puan

Azami Destek Tutarı (Bin TL)

1.000.000 TL

Sigorta Primi Desteği

YOK

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YOK

İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti

VAR

Emlak Vergisi Muafiyeti

VAR

Damga Vergisi Muafiyeti

VAR