444 30 80

Form Danışmanlık

Yatırımlar

4. BÖLGE TEŞVİKLERİ

BÖLGESEL YATIRIMLARA SAĞLANAN DESTEKLER UNSURLARI

BÖLGELER

Destek Unsurları

4.Bölge

KDV İstisnası

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

Vergi İndirimi

Vergi İndirim Oranı

%70

Yatırıma Katkı Oranı

%30

Sigorta Primi İşveren
Hissesi Desteği

Uygulama Süresi

6 Yıl

Destek Tutarının Azami Miktarı
(Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)

%25

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

Faiz Desteği

İç Kredi

4 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

1 Puan

Azami Destek Tutarı (Bin TL)

1.200.000 TL

Sigorta Primi Desteği

YOK

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YOK

İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti

VAR

Emlak Vergisi Muafiyeti

VAR

Damga Vergisi Muafiyeti

VAR