444 30 80

Form Danışmanlık

Yatırımlar

5. BÖLGE TEŞVİKLERİ

BÖLGESEL YATIRIMLARA SAĞLANAN DESTEKLER UNSURLARI

BÖLGELER

Destek Unsurları

5.Bölge

KDV İstisnası

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

Vergi İndirimi

Vergi İndirim Oranı

%80

Yatırıma Katkı Oranı

%40

Sigorta Primi İşveren
Hissesi Desteği

Uygulama Süresi

7 Yıl

Destek Tutarının Azami Miktarı
(Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)

%35

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

Faiz Desteği

İç Kredi

5 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

2 Puan

Azami Destek Tutarı (Bin TL)

1.400.000 TL

Sigorta Primi Desteği

YOK

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YOK

İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti

VAR

Emlak Vergisi Muafiyeti

VAR

Damga Vergisi Muafiyeti

VAR