444 30 80

Form Danışmanlık

Yatırımlar

6. BÖLGE TEŞVİKLERİ

BÖLGESEL YATIRIMLARA SAĞLANAN DESTEKLER UNSURLARI

BÖLGELER

Destek Unsurları

6.Bölge

KDV İstisnası

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

Vergi İndirimi

Vergi İndirim Oranı

%90

Yatırıma Katkı Oranı

%50

Sigorta Primi İşveren
Hissesi Desteği

Uygulama Süresi

10 Yıl

Destek Tutarının Azami Miktarı
(Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)

%50

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

Faiz Desteği

İç Kredi

7 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

2 Puan

Azami Destek Tutarı (Bin TL)

1.800.000 TL

Sigorta Primi Desteği

10 Yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

VAR

İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti

VAR

Emlak Vergisi Muafiyeti

VAR

Damga Vergisi Muafiyeti

VAR