444 30 80

Form Danışmanlık

Yatırımlar

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

DESTEK UNSURLARI

1. BÖLGE

2. BÖLGE

3. BÖLGE

4. BÖLGE

5. BÖLGE

6. BÖLGE

KDV İSTİSNASI

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

VERGİ (OSB DIŞI)İNDİRİMİ YATIRIMAKATKI ORANI (%) (OSB İÇİ)

25

30

35

40

50

60

30

35

40

50

60

65

SİGORTA PRİMİ (OSB DIŞI)İŞVEREN HİSSE DESTEĞİ (DESTEK SÜRESİ) (OSB İÇİ)

2 YIL

3 YIL

5 YIL

6 YIL

7 YIL

10 YIL

3 YIL

5 YIL

6 YIL

7 YIL

10 YIL

12 YIL

YATIRIM YERİ TAHSİSİ

FAİZ DESTEĞİ

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 YIL

SİGORTA PRİMİ İŞÇİ HİSSESİ DESTEĞİ

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 YIL

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

Sıra No

Yatırım Konuları

Asgari Sabit Yatırım Tutarları

(Milyon TL)

1

Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı

1000

2

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı

200

3

Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları ile Havalimanı yatırımlarıve Havalimanı Yer Hizmetleri Yatırımları(08/04/2016 – 29678 R.G)(20/01/2018 – 30307 R.G)

200

4

Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları:
a) Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları

200

b) Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları

50

5

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları

50

6

Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları

7

Elektronik Sanayi Yatırımları

8

Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları

9

İlaç Üretimi Yatırımları

10

Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları

11

Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları

12

Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar:
[Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)]