444 30 80

Form Danışmanlık

Yatırımlar

GENEL TEŞVİKLER
Genel Teşvik Uygulamaları

Destek Unsurları

BÖLGELER

I

II

III

IV

V

VI

Alt Sınır (TL)

1 Milyon

1 Milyon

500 Bin

500 Bin

500 Bin

500 Bin

KDV İstisnası

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Genel Teşvik Uygulamaları – Destek Unsurları

Kdv Desteği

Teşvik belgesine istinaden yerli listelerde yer alan, yeni olarak temin edilen, yurt içinde imal edilmiş olan makine ve teçhizattan Müsteşarlıkça proje bazında uygun görülenlerin katma değer vergileri makine alımı esnasında ödenmeyecektir.

İthal Makineler İçin Gümrük Muafiyeti

Teşvik belgesine istinaden düzenlenen ithal global listelerde yer alan makinelerin ithalatında %100 gümrük muafiyeti uygulanır.

İthal Makinelerde Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası

Müsteşarlık tarafından verilen teşvik belgelerinden gösterilen yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gereken katma değer vergisi, makinelerin gümrükten çekimi sırasındaödenmeyecektir.