444 30 80

Form Danışmanlık

Yatırımlar

SERA TEKNOLOJİLERİ YATIRIMLARI
Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen SERA teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi) sera yatırımı gerçekleştirmeniz halinde bu yatırım, Öncelikli Yatırım Konuları arasında olup, 5. Bölge desteklerinden faydalanma imkânı mevcuttur.

Bu kapsamdan olmak üzere;

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yararlanılacak 5. bölge destek unsurları şu şekildedir:
Yatırım Yeri: 6. Bölgede 6. Bölge desteklerinden, diğer illerin tamamında ise 5. Bölge desteklerinden faydalanabilirsiniz.
Yatırım Sektörü: Sera Yatırımı Yatırım Türü: Yeni Yatırım,
Sabit yatırım Tutarı: 5 Milyon TL/ En az 25 Dekar,
Destek Türleri:
1- Kdv İstisnası: Yurtiçi ve yurtdışından temin edilecek olan makine ve ekipmanlar için KDV istisnası uygulanacaktır.

2- Gümrük Muafiyeti: Yurtdışından temin edilen makine ve ekipmanlar gümrük vergisinden muaf tutulacaktır.

3- Vergi İndirimi: %40 (Gerçekleşen sabit yatırım tutarının %40’i kadar vergi muafiyeti sağlanacaktır. Bu tutarı sıfırlayana kadar çıkan vergiden ( %80 indirimli vergi ödenecektir.)

4- SGK İşveren Hissesi Desteği: 7 Yıl çalışan sayısı üzerinden asgari ücrete isabet eden işveren payını Hazine Müsteşarlığı karşılayacaktır. Sabit yatırım tutarının %35’i kadar, 2019 yılı için bu tutar kişi bazında 580 TL dir.

5. Faiz destekli Kredi imkânı; Proje bedelinin % 70’ ine kadar kredi kullanılabilir. Bu da 3.500.000 TL tutar kredi maliyetinin % 5’ i devlet tarafından karşılanır. Bankalardan ve faizsiz kurumlardan destek açısından bir fark yoktur. Buna göre: 3.500.000 * % 5 * 5 yıl = 875.000 TL bu kalem de devlet katkısı sağlanmış olur. (maksimum 1.400.000 TL)

Öncelikli Yatırımlara Yönelik Teşvik Uygulamasında Sağlanan Destekler

Destek Unsurları

1, 2, 3, 4 ve 5. BÖLGELERDE

5. BÖLGE

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE

6. BÖLGEDE

6. BÖLGE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE

KDV İstisnası

VAR

VAR

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

VAR

VAR

Vergi İndirimiVergi İndirim Oranı

%80

%90

%90

%90

Uygulanacak Vergi Oranı

%4

%2

%2

%2

Yatırıma Katkı Oranı

%40

%50

%50

%55

Sigorta Primi İşveren Hissesi DesteğiUygulama Süresi

7 yıl

10 yıl

10 yıl

12 yıl

Destek Tutarının Azami Miktarı

(Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)

%35

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

YOK

VAR

YOK

Faiz Desteğiİç Kredi

5 Puan

5 Puan

7 Puan

7 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

2 Puan

2 Puan

2 Puan

2 Puan

Azami Destek Tutarı (Bin TL)

700

700

900

900

Sigorta Primi Desteği

YOK

YOK

10 yıl

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YOK

YOK

10 yıl

10 yıl