444 30 80

Form Danışmanlık

Mevzuat

Form Danışmanlık

Yatırım Teşvikleri

Yatırım Teşvik Mevzuatı

Devletin yatırımın hacminin arttırılması amacıyla ,sektörel bazda önceliği olan yörelere daha çok olmak üzere, yatırım cinsine bağlı olarak, değişen oranlarda verilen ve yatırımcıya sunulan desteklerdir. Sağlanan avantajlar şu şekildedir;

Kdv istisnası

Gümrük vergisi muafiyeti

Kurumlar vergisi indirimi

Faiz desteği

Yatırım yeri tahsisi

Sgk primi iş veren hissesi desteği

Sgk işçi primi desteği (6. Bölge için)

Gelir vergisi stopaj desteği (6. Bölge için)

Kdv iadesi desteği

Dahilde İşleme

Dahilde İşleme İzin Mevzuatları

 

Ülkemizde Devlet Yardımlarının bilinçli kullanılmasının yerleşmesine katkı sağlamak, Ulusal ve Uluslararası kabul görmüş mevzuatlar, kurallar ve standartlar çerçevesinde ülkemiz ekonomisine bilgi üreterek ve bu bilgiyi Yerel firmalar tarafından kullanılmasını, katma değer sağlayacak şekle dönüştürerek hizmetinize sunmaktır. Teşvik mevzuatının reel ekonomiye uygulanabilir hale getirilerek yatırımcılarımızın teşvik imkanlarına azaltılmış bürokrasiyle pratik kestirme ve en kısa zamanda yatırımcılarımızın faydalanacağı şekilde düzenlenmesine katkıda bulunmaktır. Hizmet verdiğimiz yatırımcı ve ihracatçı sanayicilerimize ihtiyaçlarını ve Devlet Kuruluşlarının istediği şart ve koşul ları yerine getirmelerini, Uluslararası standartlarda maksimum hizmet kalitesi ile tam zamanında karşılayarak, Devlet Yardımlarından azami istifade etmelerini ve piyasa rekabet koşullarına uyum sağlamalarını, aynı zamanda ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunmalarını hep beraber gelecegi inşa etmeyi amaç edinmiştir.

Kalkınma Ajansları

KALKINMA AJANSLARI

 

Ülkemizde Devlet Yardımlarının bilinçli kullanılmasının yerleşmesine katkı sağlamak, Ulusal ve Uluslararası kabul görmüş mevzuatlar, kurallar ve standartlar çerçevesinde ülkemiz ekonomisine bilgi üreterek ve bu bilgiyi Yerel firmalar tarafından kullanılmasını, katma değer sağlayacak şekle dönüştürerek hizmetinize sunmaktır. Teşvik mevzuatının reel ekonomiye uygulanabilir hale getirilerek yatırımcılarımızın teşvik imkanlarına azaltılmış bürokrasiyle pratik kestirme ve en kısa zamanda yatırımcılarımızın faydalanacağı şekilde düzenlenmesine katkıda bulunmaktır. Hizmet verdiğimiz yatırımcı ve ihracatçı sanayicilerimize ihtiyaçlarını ve Devlet Kuruluşlarının istediği şart ve koşul ları yerine getirmelerini, Uluslararası standartlarda maksimum hizmet kalitesi ile tam zamanında karşılayarak, Devlet Yardımlarından azami istifade etmelerini ve piyasa rekabet koşullarına uyum sağlamalarını, aynı zamanda ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunmalarını hep beraber gelecegi inşa etmeyi amaç edinmiştir.