444 30 80

Form Danışmanlık

Yatırımlar

STRATEJİK YATIRIMLAR

Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulamasında Sağlanan Destekler

Destek Unsurları

1, 2, 3, 4 ve 5. BÖLGELERDE

(OSB Dahil)

6. BÖLGEDE

KDV İstisnası

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

Vergi İndirimiVergi İndirim Oranı

%90

%90

Uygulanacak Vergi Oranı

%2

%2

Yatırıma Katkı Oranı

%50

%50

Sigorta Primi İşveren Hissesi DesteğiUygulama Süresi

7 yıl

10 yıl

Destek Tutarının Azami Miktarı (Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)

%15

Limitsiz

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

VAR

Faiz Desteğiİç Kredi

5 Puan

7 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

2 Puan

2 Puan

Azami Destek Tutarı* (Bin TL)

50.000

50.000

Sigorta Primi Desteği (İşçi Hissesi)

YOK

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YOK

10 yıl

500 milyon TL ve üzeri Yatırımların Bina-İnşaat Harcamaları için KDV İadesi

VAR

VAR

Stratejik Yatırımların Teşviki Uygulamasında

İşletme / Yatırım Döneminde

Uygulanacak Yatırıma Katkı Tutarı

Bölgeler

Yatırım Dönemi

İşletme Dönemi

1, 2, 3, 4, 5

%50

%50

6. Bölge

%80

%20