444 30 80
Form Danışmanlık

Yatırım Teşvik Bölgelerinde Yeni Düzenleme

21 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan değişiklikle yatırım teşvik mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin tamamı bu sayfada daha önce detaylı olarak bilgilerinize sunulmuştu. Bu düzenlemeyle bazı illerin teşvik bölgelerinde de değişiklikler yapılmıştır. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak bu değişikliklerle birlikte

Tekirdağ ili 2. bölgeden 1. bölgeye
Balıkesir ili 3. bölgeden 2. bölgeye
Bilecik ili  3. bölgeden 2. bölgeye
Manisa ili 3. bölgeden 2. bölgeye
Karabük ili 3. bölgeden 2. bölgeye
Adana 2. bölgeden 3. bölgeye
Düzce 4. bölgeden 3. bölgeye
Kırıkkale 4. bölgeden 3. bölgeye
Rize ili 4. bölgeden 3. bölgeye
Kütahya ili 4. bölgeden 3. bölgeye
Aksaray ili 4. bölgeden 3. bölgeye
Adıyaman ili 5. bölgeden 6. bölgeye alınmıştır.