444 30 80
Form Danışmanlık

İmalat Sanayii Yatırımlarına Sağlanan İnşaatta Kdv İadesi, Ve Vergi Muafiyetinde Uygulanan İlave Yatırıma Katkı Oranları, Uygulama Süresi Yatırım Teşvik Belgelerinde Uzatılmıştır.

ARALIK 2019

 

30.12.2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile imalat sanayii yatırımlarına sağlanan  İnşaatta  KDV İADESİ  ve VERGİ MUAFİYETİNDE İLAVE  YATIRIMA KATKI ORANI Süresi uzatılmıştır.

 

İMALAT SANAYİİ YATIRIMLARINA SAĞLANAN (US-97 Kodu: 15-37 

----İNŞAATTA KDV İADESİ VE 

----VERGİ MUAFİYETİNDE UYGULANAN İLAVE YATIRIMA KATKI ORANLARI,

UYGULAMA SÜRESİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNDE HERHANGİ BİR İŞLEME GEREK KALMAKSIZIN UZATILMIŞTIR.

 

  • 1950 sayılı  Kararın 1. maddesine göre,  Katma Değer Vergisi Kanununun imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade edilmesi hakkındaki geçici 37 nci maddesi hükmü 2020 ve 2021 yıllarında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV için de uygulanacaktır.

 

  • Kararın 2. maddesine göre, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 01.01.2020 ile 31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;  bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle,  kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında ve,  yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.

Ek; 29.12.2019 tarih ve 1950 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı,

 

www.formdanışmanlık.com.tr

Telefon  444 30 80

ADRES

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi,

A-3 Blok no 429, Yeşilköy

İSTANBUL