444 30 80

Form Danışmanlık

Hizmetler

Form Danışmanlık
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ

Dahilde işleme süreci

  1. Proje hazırlanarak ithal edilecek ürünlerin belirlenmesi kullanım oranlarının saptanması ve ihraç edilecek ürün fiyatının belirlenmesi
  2. Dahilde işleme izin belgesi için Bakanlığa müracaat edilmesi
  3. İthalat işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  4. Üretim aşaması
  5. İhracat
  6. Dosyanın kapatılması